U heeft een afspraak

U heeft een afspraak aan de deur gemaakt door een van onze medewerkers. Dat doen we niet om u lastig te vallen. Sterker nog; we bieden u de mogelijkheid om een gesprek te voeren met een van onze specialisten, een gesprek over de veiligheid van uw woning en gezinsleden. Onze medewerkers zijn opgeleid om u vriendelijk en gedegen te woord te staan.
 
Uit onderzoek blijkt dat veel huishoudens nog steeds niet optimaal beveiligd zijn tegen inbraak of brand. Wij kiezen ervoor om u op de hoogte stellen van verschillende gevaren en wat u daar tegen kunt doen. Onze adviseur mag u vrijblijvend helpen om deze gevaarlijke situaties te voorkomen. Ons motto blijft: beter beveiligen dan overkomen.

Preventie tips

► Zorg voor werkende rookmelders. Gekoppelde rookmelder met doormelding naar meldkamer genieten de voorkeur. Gekoppelde rookmelders worden continu getest. Lage batterij melding wordt u gewaarschuwd door de installateur.

► Maak een goed vluchtplan met 2 vlucht routes. Overleg deze vluchtroutes met uw familie / medebewoners. Zorg ervoor dat de routes altijd vrij zijn van obstakels.

► Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

► Berg uw waarden veilig op. De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkellijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd.

0123